KONTAKTY

Karel Hájek
Vídeňská 104
252 42 Vestec u Prahy
tel: +420608973974
IČO: 45631590
DIC: CZ6902134063

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 2 150 Kč
do košíku:

O NÁS » Co je RESTORER
ENGINE RESTORER

Co je  ENGINE RESTORER?

Stručný přehled

Oleje a maziva se používají na snížení třecích sil mezi dvěma plochami které se navzájem pohybují, tím že mezi nimi vytvoří mazací - olejový film.

V ideálním případě by tento film měl zabránit přímému kontaktu mezi dvěma součástmi při jejich vzájemném pohybu. Olejový film se však často přetrhne, zvláště za podmínek zvýšeného tlaku mezi třecími plochami. Po přetržení mazacího filmu dochází k přímému kontaktu mikroskopických nerovností povrchů obou součástí, intenzívnímu místnímu přehřátí a jejich spojování. Zpravidla je počet těchto kontaktů v libovolném momentě malý a síly, které součástmi pohybují jsou dostatečné na jejich přerušení. Tento jev se nazývá "MIKROSVÁŘENÍ” a je základní příčinou opotřebování válců v motoru. Protože toto opotřebování se časem rozšiřuje, netěsnosti mezi pístem a stěnou válce sníží kompresní tlak což má za následek ztrátu výkonu a zvýšení spotřeby oleje a paliva.

Nedávno byla vyvinuta nová tuhá přísada pro extrémní tlaky - CSL. Každá částice obsahuje 40% olova rovnoměrně rozptýleného po měděné matici. Vyrábí se dvěma patentovanými metalurgickými a rozprašovacími procesy. Když se CSL smísí s olejem, částice CSL výrazně zvýší mazání v extrémních podmínkách. Tato zvýšená mazací schopnost je způsobená spojením mědi a olova do jediné částice - měď dává částici mechanickou pevnost a mikroskopické olověné částečky zabezpečují maximální mazací efekt. Když se CSL přidá do olejové náplně spalovacího motoru, částice CSL cirkulují s olejem a zabezpečují tak optimální mazání pohybujících se součástí. Kromě toho částice CSL utěsňují netěsnosti mezi pístem a stěnou válce, zvyšuje se kompresní tlak a výrazně se snižuje spotřeba oleje a paliva zvláště ve starších motorech.

Tento jev vedl k vývoji nového výrobku s názvem Restorer - Obnova a mazání motorů s CSL, který byl úspěšně uveden na spotřebitelské trhy v mnoha zemích včetně USA, Kanady, Francie, Lucemburska, Belgie, Portugalska, Španělska, některých arabských, afrických zemí a zemí jihovýchodní Asie, včetně Malajsie, Číny a Japonska.

Výrobek pro automobily - Restorer - Obnova a mazání motoru s CSL, nebo zkráceně RESTORER je přísadou do motoru, určenou na obnovení komprese a výkonu starších automobilů, užitkových vozidel a každého čtyřdobého motoru. U starších motorů obnovuje jakoukoli ztrátu komprese a udržuje motor ve výborném stavu dvoj až trojnásobně déle v porovnání s normální životností. To se mnohokrát potvrdilo v praxi na celém světě, včetně USA, od doby uvedení na trh v roce 1983.

Výrobek RESTORER se nesmí zaměňovat s jinými výrobky, které se na trhu prodávají jako "přísady do oleje”. Přísada je totiž podle definice výrobkem, který se přidává do motorového oleje za účelem změny vlastností oleje jako jsou viskozita, pěnění, detergence a pod. To je velký rozdíl - kontrast s Restorerem. RESTORER není v tomto smyslu přísadou do oleje. Restorer je ve skutečnosti přísadou do motoru, protože nepůsobí přímo na motorový olej a jeho parametry, ale působí na samotný motor, zaplňuje drobná poškození, rýhy a jiná opotřebení ploch unikátními částicemi CSL. Částice CSL jsou složeny z kovů : měď, stříbro a olovo a vyrábějí se podle jedinečného technologického procesu, který umožňuje spojit olovo s mědí a jejími slitinami. To se provádí ve větších proporcích, s větší stabilitou a v rovnoměrnějším poměru než kdykoli předtím a to díky:

 • vlastnímu metalurgickému procesu
 • práškovacímu procesu, který využívá nejpropracovanější rozprašovací technologii na světě

RESTORER jednoduše používá motorový olej jako prostředek na přenášení mikroskopických částic CSL a dopravuje je po celém motoru, takže se dostanou na ta místa v motoru, kde jsou z důvodu existence velmi vysokých tlaků mezi těmito plochami oblasti největšího opotřebení a poškození třecích povrchů. Tam jsou pod stejným tlakem částice CSL zapracované, vyhlazené a uložené, čímž vyplní drobná poškození, rýhy a všechny hlouběji opotřebovaná místa a tím ve skutečnosti opraví tyto oblasti. Účinek RESTORERU je proto zaměřený na změnu stavu motoru, nikoli stavu oleje. Z tohoto důvodu se nazývá a klasifikuje jako přísada do motoru, ne přísada do oleje a to přesto, že se přidává do oleje v klikové skříni motoru.

Obnova motoru a mazání

ENGINE RESTORER & LUBRICANT
Popis : Restorer je přísada do motoru, která působí na motor tím, že vyplní škrábance, rýhy a jiné opotřebované plochy vmotoru jedinečnými mikroskopickými částicemi CSL. Je určen pro automobily a všechny ostatní čtyřtaktní motory jako u motocyklu, sekačky trávy, člunech a pod., které jsou poháněny benzínem - olovnatým nebo bezolovnatým, naftou nebo zkapalněným plynem.

Dávkování : Obecně platí, že na každý litr motorového oleje odpovídá 1dl Engine Restoreru. Toto množství se však může lišit dle počtu najetých kilometrů. Pro přesnější informaci ohledně dávkování nebo v případě, že si nejste jisti objemem olejové náplně Vašeho vozidla, nás prosím neváhejte kontaktovat telefonicky nebo mailem.

Vlastnosti a výhody :

 • obnovuje kompresi
 • obnovuje výkon motoru
 • prodlužuje životnost motoru
 • snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot
 • snižuje znečištění

Dvoutaktní olej

Přísada 2 CYCLE OIL - ADDITIVE
Popis : tato přísada je výrobek bez karbonu, určený pro dvoutaktní (přívěsné i lodní) motory. Snižuje tvorbu uhlíkových usazenin na vnitřních částech motoru, zásadně zamezuje klepání pístních kroužků a ventilů. Kromě toho snižuje opotřebení ložisek. Vlastnosti a výhody :

 • snižuje tvoření uhlíkových usazenin
 • snižuje klepání pístních kroužků
 • snižuje opotřebování ložisek
 • zvyšuje účinnost motoru
 • je bez karbonu

Dávkování : Přidejte jednu plechovku na každých 3,78 l kvalitního oleje v systémech odděleného mazání nebo v systémech mazání směsí paliva a oleje.